NOB Specialty

Wrakduiken

Veel NOB-verenigingen organiseren regelmatig wrakduiken op de Noordzee. Om die reden is deze specialisatie gericht op het mede leidinggeven bij het uitvoeren van en deelname aan wrakduiken.

Leerdoelen

Na het doorlopen van deze specialisatie moet de cursist:

– zelfstandig een wrakduik kunnen voorbereiden;

– alle handelingen behorende bij een wrakduik kunnen uitvoeren, als omschreven in deze specialisatie.

Ingangsniveau

2*-duikbrevet

 

Cursusprogramma

Theoretische instructie

Praktische instructie

Het maken van vier wrakduiken onder leiding van een bevoegde 2* NOB-instructeur. De instructeur hoeft niet mee te duiken of aanwezig te zijn. Het is aan te bevelen deze duiken met een ervaren wrakduiker te maken. De wrakduiken moeten zijn gemaakt op wrakken in de Noordzee, Engelse of Bretonse kustwateren. Eén van de wrakduiken mag gemaakt worden op het wrak ‘Le Serpent’ in het Grevelingenmeer (bij duikplaats de Kabbelaar). Deelnemers met ervaring in het wrakduiken zijn vrijgesteld van deelname aan het praktische gedeelte, mits zij minstens zes wrakduiken hebben gemaakt waarvan minimaal vier op wrakken in de Noordzee, Engelse of Bretonse kustwateren. Deze wrakduiken moeten zijn gewaarmerkt door een bondsvereniging, door een NOB-erkende duikschool of door een daartoe bevoegde 2* NOB-instructeur.

Zoeken en bergen

Lijkt het zoeken en bergen van voorwerpen je niet iets voor een sportduiker? Toch wel! Iedere duiker komt namelijk wel eens iets tegen dat hij naar boven zou willen brengen. Daarnaast heb je misschien wel eens te maken gehad met een duiker die bij het te water gaan zijn bril of vinnen verloor: zoiets kan opgevolgd door een wilde zoekactie, waarna niemand meer iets ziet en het voorwerp voor altijd verloren blijft. Het leren van effectieve zoek- en bergingsmethoden is dus iets dat goed van pas kan komen!

 

Leerdoelen

Na het doorlopen van deze specialisatie moet de cursist:

– zelfstandig een zoekactie kunnen voorbereiden en uitvoeren, al dan niet in combinatie met andere duikers.

– een voorwerp van de bodem kunnen bergen met een hefballon.

 

Ingangsniveau

2*-duikbrevet

 

Globaal cursusprogramma

Theoriesessie I: zoeken onder water 1 uur

Praktijksessie I: zoekmethoden op het droge 1 uur

twee duiken met zoekacties p.m.

 

Theoriesessie II: bergen 1 uur

Praktijksessie II: bergingsmethoden op het droge  1 uur

twee duiken met bergingsacties  p.m.